Římskokatolická farnost, Šumperk

OPRAVA FASÁDY

Termín realizace: 2011